martes, 5 de marzo de 2013

Nowhere


Tinta china
Black ink