miércoles, 9 de octubre de 2013

Bar del Convent de San Agustí, Barcelona


Bar del Convent de San Agustí, expo de Zulema Galeano tot el mes d'octubre (C/Comerç, 36)

Bar del Convent exhibition, Zulema Galeano's work all october (C/Comerç, 36)